ผลิตภัณฑ์

ข้าวไรซ์เบอร์รี..

อินทรีย์

120 ฿ / ชิ้น
หยิบใส่ตระกร้า

น้ำำตาลมะพร้าว

...ธรรมชาติ...

55 ฿ / ชิ้น
หยิบใส่ตระกร้า

เต้าเจี้ยว

จากถั่วเหลืองอินทรีย์

65 ฿ / ชิ้น
หยิบใส่ตระกร้า

ไข่ไก่ชีวภาพ

...ปล่อยไก่...

70 ฿ / ชิ้น
หยิบใส่ตระกร้า
จำำนวน 1 หน้า