ผลิตภัณฑ์

ชีวิต (ไม่) โรแมนติก ของเกษตรกรหนุ่มสาว
198 บาท / เล่ม
18 สิงหาคม 2015 จำนวนผู้เข้าชม : 831
รายละเอียด
220.00 บาท
ราคา 198.00 บาท
 
ผมฟังเรื่องราวของเขาแล้วอดรู้สึกไม่ได้ว่า ชีวิตคนเราจะพลิกเปลี่ยนได้ 
หรือเป็นแรงผลักให้ก้าวไปสู่ความใฝ่ฝันบางอย่าง  
ไม่ว่าจะมีต้นทุนทางวัตถุอย่างไรก็ไม่อาจเกิดขึ้น  
ถ้าหากปราศจากแรงบันดาลใจอันส่งผลต่อกระบวนทัศน์
- วิทยากร โสวัตร
 
พ่อยังมีทัศนคติที่ว่า เกษตรกรเป็นอาชีพไร้เกียรติ เป็นอาชีพสำหรับ
คนไม่มีความรู้หรือหมดหนทางไป นี่เองที่ทำให้พ่อมีแววตาไม่เชื่อมั่น
เวลามองเขาหรือฟังสิ่งที่เขาพูด บางถ้อยคำโต้ตอบของพ่อ
ก็ท้าทายต่อขันติธรรม ต่อจุดมุ่งหมายของชีวิตที่เลือกแล้ว...
ใช่  มันบาดลึกและทิ่มแทง  
- สุวิทย์ สุดสมศรี
 
 
...ยังมีคนหนุ่มสาวอีกเป็นจำนวนมาก ที่ปรารถนาจะหวนคืนสู่วิถีอันเก่าแก่นี้ วิถีที่เปิดโอกาสให้ชีวิตได้แนบชิดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรรมชาติ วิถีที่คืนอิสรภาพให้แก่จิตวิญญาณ ได้ดำรงตนอย่างเต็มศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้มีเจตจำนงเสรี 
 
และเราก็หวังว่าเรื่องราวของหนุ่มสาวเหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้หลายคนได้คิดเริ่มต้นพิสูจน์ตัวเอง กล้าที่จะก้าวข้ามความกังวลทั้งปวงแล้วก้าวไปบนเส้นทางที่ร่างพิมพ์เขียวไว้ เพื่อค้นหาความหมายใหม่เติมเต็มความใฝ่ฝันให้แก่ชีวิต
 
 

 

ราคา 198 บาท / เล่ม
หยิบใส่ตระกร้า