ข่าวและกิจกรรม

เล่นให้รู้จักผักอินทรีย์

12 กันยายน 2016 | จำนวนผู้เข้าชม : 274

โครงการโรงเรียนสุขภาพดีด้วยผักผลไม้อินทรีย์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้น้องๆ โรงเรียนวัดสมุราษฎร์บำรุง ให้เรียนรู้เรื่องผักผลไม้อินทรีย์อย่างสนุกสนาน

อาทิ กิจกรรม จับ ดม ดู ชิม , จับคู่ผลไม้หรรษา