เครือข่ายอาหารรุ่นใหม่

โครงการขยายฐานการบริโภคและการผลิตพืชผักอินทรีย์วังน้ำำเขียว​

18 มกราคม 2017 | จำนวนผู้เข้าชม : 361

โครงการขยายฐานการบริโภคและการผลิตพืชผักอินทรีย์วังน้ำเขียว ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และบ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปักธงชัย

เป็นโครงการขยายฐานการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ออกไปจากของเดิมที่มีอยู่ในส่วนสังกัดสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษฯ วังน้ำเขียว เพื่อเชื่อมร้อยกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้อยู่รูปแบบสหกรณ์เข้ามาอยู่ในโครงการ มีพื้นที่โครงการที่ขยายออกมา 4 พื้นที่ในอำเภอวังน้ำเขียว ได้แก่ ตำบล ไทยสามัคคี, ตำบล อุดมทรัพย์, ตำบลวังหมี และตำบลวังน้ำเขียว 

พื้นที่ที่ 1 ที่ทางโครงการนำเยี่ยมคือ สวนผักพื้นบ้านไร่ผักปลอดสาร 100% มีลุงแกละ เป็นเจ้าของสวน อยู่ในพื้นที่บ้านบุไทร ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียว โดยทำเกษตรอินทรีย์แก้จน เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ มีผักและผลไม้ในสวน อาทิ ผักเมืองหนาว เช่น ผักสลัด เรดโอ๊ก กรีนโอ๊ค วอเตอเครส บัตเตอร์เฮด หรือผักพื้นบ้าน เช่น พริก กะเพรา มะละกอ เป็นต้น

พื้นที่ที่ 2 คือ สวนผักรุ่งอรุณ เป็นแหล่งผลิตผักปลอดภัยไร้สารเคมี แต่ยังไม่เรียกว่า ผักอินทรีย์เนื่องจากมีปัจจัยแปรผันที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือเรื่องน้ำ และลม ที่พัดสารเคมีจากแปลงข้างเคียงเข้ามาสู่แปลงเกษตรของสวนผัก แต่พื้นที่นี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงเด็ดขาด

พื้นที่ที่ 3 ที่โครงการนำเยี่ยมชมคือพื้นที่ของเครือข่ายที่ปลูกถั่วพู ถั่วลันเตา ไร้สารเคมีเข้าสู่ตลาด แต่พื้นที่นี้เป็นระยะเริ่มต้นของโครงการผลผลิตจึงยังไม่แน่นอน แต่ในพื้นที่นอกจากถั่วพูและถั่วลันเตาล้วยังมี ฝรั่ง มะม่วง และลูกยอปลอดสารเคมีอีกด้วย 

พื้นที่ 4 คือสวนผัก แปลงทดลองปลูกสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ เป็นกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ โดยเลือกใช้สายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ 80 จากอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาทดลองปลูก เนื่องจากสภาพอากาศใกล้เคียงกัน ซึ่งให้ผลผลิตเช่นเดียวกันกันแต่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรา ที่เป็นปัจจัยที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม โดยทางโครงการก็เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือ