เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปพร้อมกับ กิจกรรมทางสังคม อันประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ทั้งจากองค์กรด้านสังคม และนักธุรกิจ ที่ใส่ใจในปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และศักยภาพด้านในของมนุษย์

วิสัยทัศน์ & นิยาม

องค์กรผู้ประกอบการสังคมบริษัทสวนเงินมีมา เป็นองค์กรธุรกิจอย่างใหม่ ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาสังคมและนักธุรกิจ ที่ตระหนักถึงปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและศักยภาพด้านใน ของมนุษย์ ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจและสังคม ไปพร้อมกัน ด้วยค่านิยมอย่างใหม่ที่มิได้มุ่งหวังกำไรเป็นที่ตั้ง และผลกำไรที่มีขึ้นจะนำกลับไปส่งเสริมสนับสนุน องค์กรพัฒนา สังคมและชุมชนเป็นหลัก

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ปี ๒๕๕๓ ทางบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน กิจการเพื่อสังคมน้ำดี ๕๐ องค์กร (Thailand Social Enterprise 50) จากสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน

 

 

ปี ๒๕๕๕ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ได้รับรางวัล “SVN Award ภาคธุรกิจ ประจำปี ๒๕๕๕” จากเครือข่าย ธุรกิจ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [Social Venture Network Asia (Thailand) - SVN] โดยคัดเลือกจาก ความเป็นองค์กร ผู้นำเสนอกระบวน ทัศน์ใหม่ให้กับสังคม ด้วยวิถีแห่งความรัก การแบ่งปัน และสันติสุข

นโยบายและแนวคิด

บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด ผู้ประกอบการสังคม เป็นองค์กรธุรกิจ อย่างใหม่ ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาสังคมและนักธุรกิจ ที่ตระหนักถึง ปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและศักยภาพ ด้านในของมนุษย์ จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจ และสังคม โดยมิได้หวังผลกำไร เป็นที่ตั้ง และผลกำไรที่ได้จะนำกลับไปส่งเสริม สนับสนุน องค์กรพัฒนา สังคม และชุมชน เป็นสำคัญ เป็นการตลาดเพื่อสังคม ที่เน้นการมี ส่วนร่วม ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน ถึงคุณค่า อย่างใหม่ในการดำเนินชีวิต โดยเชื่อว่าพลังของ ผู้บริโภค และจิตสำนึกเพื่อ รับผิดชอบของผู้ผลิต สามารถสร้างการ เปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นต่อสังคมได้

การดำเนินงาน

การดำเนินงานของบริษัทมีหลายรูปแบบดังนี้
๑. สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
๒. ร้านสวนเงินมีมา
๓. เครือข่ายตลาดสีเขียว
๔. สำนักอิสระเพื่อศึกษาและวิจัยเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี (School for Wellbeing Studies and Research)

มาตรฐานของเรา มาตรฐาน PGS

 

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee System) คือระบบการประกันคุณภาพ ที่ให้ความสำคัญ กับท้องถิ่น รับรองผู้ผลิตด้วยการ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สร้างขึ้นมาด้วยความไว้วางใจ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ *อ้างอิงจาก IFOAM

 

PGS เป็นระบบที่สร้างการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของชุมชน เป็นวิธีที่สากลให้การยอมรับ หลายประเทศทำและนำมาใช้ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล โบลิเวีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย อูกันดา นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน เวียดนาม และไทย

 

 

 

IMG_7700 File size : File type : Download :

1373608010-P1160401JP-o File size : File type : Download :